פישק (עין החורש)

חיי אדם פשוט ( הקטע האחרון של הרשימה ) " . באחד הימים בא אליו חברו ולחש על אוזבו : " דע לך כל בא בחור אהד גדול מלודד ורוצה שנתארגן בסקארטינג יהודי , כמו הסקאוטים הגויים , אתה רוצה ? " שאלה !! - לפני עיניו הוא כבר רואה את עצמו לובש אותר מלבוש מעורר קינאה של הסקאוטים הפולניים , עובדי העניבות היפות וחובשי הכובעים רחבי השוליים , זה קרה בשנת 1917 בעיצומה של מלחמת - העולם - הראשונה , מאורע נפלא , שראשיתו היתה סימן לאותה דרך ארוכה ארוכה , מלאת זיר ואורה ופעילות בלתי פוסקת לאותו ילד , בר אנו מדברים בדפים אלה . יארצקי היה שמו של הבחור מלודד , שמו ינון בליבו של הילד ההוא לעולם , רק עכשיו הבין הילד ששערי גן עדן גפתחו לפניו והוא עבר בהם יחד עם חבריו " . קבוצה , גדוד , קן - " רעננים " , " עליזים " , " כפירים " שמות אלה רדומים להם החלו לנסר בחללו של עולם חדש , אסיפות הקבוצה וטיוליה , פעולות הצופיות הקיץ אוי אלי , מי ישווה ומי ידמה להם ?! ואחר כך בגר הנער , רהסקאוטינג הפך לתנועת נוער מפוארת היא השומר הצעיר , ואיתה באו זמירות חדשות וחלומות חדשים ; ארץ - ישראל והציונות , חינוך לקראת חיים חדשים בק...  אל הספר
מעין, שמואל