שרה ברעם (עין החורש)

הרהורים על התנועה והקן בקאליש הרעיון הנאה לכנס את חברי השומר הצעיר הנמצאים בקיבוצים , לפי איזורים וארצות מוצא , לכבוד יובל התנועה , עורר ברבים מבינינו זיכרונות על ימים עברו , מתוך רצון להזכיר ימי נעורים , שהשתייכותנו לתנועה היתה קשורה בהם , או מתוך מניעים עמוקים יותר , אנו מתרפקים על העבר הזה ומוכנים ברצון לספר ולספר כיהודי אדוק על יציאת מצרים . כניסתנו לתנועה היתה מלווה הרגשת יציאה מגלות לחרות , שהרי התנועה פתחה בפנינו מרחבים חדשים במובן הגשמי והרוחני כאחד . מבחינה גשמית הוציאה התנועה את הנוער היהודי של הערים והעיירות מן הסמטאות הצרות והרחובות המחניקים אל היק הטבע , לימדה אותם לאהוב את הטבע ולבלות בחיקו כל חג ומרעד , בשטח הרוחני והתרבותי מילאה התנועה בתוכן את חיינו . נתנה תשובות ללבטינר ושאיפותינו הלאומיים , החברתיים והאינדיבידואלית הכריחה אותנו לחשוב על תופעות החיים , לחשוב ולנתח כל מאורע פול ^ חברתי ותרבותי שעמדנו לפניו . התביעה נסכה בנו בטחון עצמי דערררה בנו גאווה אשר נבעה מהרגשת עליונות , אשר היתה פועל יוצא מהרגשת היחד לא היה בינינו אדם בודד , היינו חברים אחים , היודעים את מטרת ...  אל הספר
מעין, שמואל