שרה זייפה (עין שמר)

וחגים המה הקן ככוורת . בשכינות שלושה " שטיבלעך " של חסידים שקיללו אותנו על חילול שבת , על אפיקורסות " . בקן ביקרו אותנו שליחים ואנשי ציבור , ביניהם יצחק גרינמים וידידנו הגדול יאנוש קורצ ' אק , שסיפר לנו " איך לאהוב ילדים ' / ראשון מהארץ בא אלינו דוד כהנא כשליח , אז חבר בית אלפא . כפעם הראשונה נפגשנו עם מציאות ארצישראלית . בזמן המשבר הכלכלי הגדול בשנים 1925 - 26 הגיע אלינו הארצפלד , סיפר לנו ' עודד ושר " לא נזוז מפה / הגיע שנהבי ואחרי ביקורו חל משבר גדול בקזי הוא העמיד באופן ברור את התביעה להגדרה עצמית , הגשמה חלוצית - הסוף לקרייריזם . רוב הנוער השרמרי אצלנו היה נוער לומד מבתי ספר תיכוניים ולא קל היה לו לוותר על המשך הלימודים . היו עזיבות ובעיקר של בחורים שהדריכו את הקן - את הקן ניהלו תקופה מסוימת שומרות , הקן שיגשג , אחד מזיכרונות התקופה ההיא : למתת יחסנו החיובי לקואדרקאציה , הקבוצות היו חד מיניות . והנה נעשיתי לראש קבוצה של נערים המבוגרים ממני בשנתיים שלוש . הנערים עבדו , לכן רוב פעולתי בקבוצה היתה השתלמותית * אינני יודעת מה חשבו תושבי העיר ההגונים כשראו עלמה צעירה בחברת שנים עשר '' ד...  אל הספר
מעין, שמואל