שמואל מעין

כשהיינו ... צעירים זיכרונות מקן השומר הצעיר בקאליש כיצד נכנסנו לקן ? היינו בני כיתה די ( בישראל כיתה ח ' ) בגימנסיה היהודית שבעיר , רצינו להתחבר ולהתאסף לשם ביצוע מעשה משותף ; היינו מוכנים וחיכינו לאות . והאות בא בדמות המארגן מן הקן השומרי , ששכן ברחוב היהודי הסואן . הוא אמר : " על הנוער היהודי לעשות משהו למען עמו וארצו / קיבלנו את התביעהראינוה כהתחייבות חגיגית ; ונכנסנו לקן , היינו בני שתים - עשרה - שלרש עשרה . צורפנו לקבוצה קיימת ואחר זמן מה היינו לקבוצה נפרדת , את שם קבוצת " סנאים " קיבלנו תוך הנמקה משותפת שנהיה זריזים ושקרנים בפעולותינו כחיות יער נחמדות אלה . השיחות והמשחקים של הקבוצה וכן אסיפות הגדוד והקן בשבתות ובחגים נשבו בנו רוח אחרת . הקן נעשה לנו בית שני . בבית היו מודאגים מביקורינו התכופים בקן , והציעו לנר פשרות שונות כגון : " תבקרו פעם אחת בשבוע " וכדו ' . כמובן שלא הסכמנו . באנו לקן כמעט ערב ערב . היו גם מקרים שהורים מסוימים אסרו בכלל על ילדיהם לבקר בקן , וקרה , שמי שאיחר בנשף , נאלץ ללון מאחורי דלת ביתו . ל " ג בעומר שני שיאי מבצעים היו בכל שנה בקן - טיול ל '' ג בעומר ו...  אל הספר
מעין, שמואל