בר-סבה

עצרת הרצל במחנה שומרי כ ' בתמוז , יום תמוז אמיתי , לוהט , מבעוד בוקר קופחות קרני החמה עד שאץ לשאתן - השמים צלולים כבדולח . שום ענן לא יעיב את האופק התכול בהיה אין זאת , כי גם הטבע מכין עצמו , לובש בגדי יום - טוב לכבוד היום הקדוש . במחנה רעש , מאה " כפירים " נערכים חיש מהר בזוגות * האווירה הולכת ונדרכת , ולפתע דממה , הקשב ! החצוצרה תוקעת בחצי קול . הצלילים מתפשטים בעצבות , התקיעה מסתיימת בתרועה ממושכת יום פטירתו של הרצל היוםי עוד רגע ומחנה גדול של ילדים יהודים , לבושים חולצות לבנות ועונדיס עניבות שומריות עומדים ערוכים למפקד , מנהיגיהם בראש התור , הדגלים המושפלים עד מחצית התורן מתבדרים ברוח הקשב ! ראש המחנה קורא את הוראת היום - בדממה השוררת מהדהדות המלים העבריות המבוטאות בהברה הספרדית באופקו של הנוף הפולני , רגע של כלום נדמה לך , כי בארץ ישראל אתה שרוי דומה כי הרצל - הדמות הניצבת כגזוזטרה של בית - הקונגרס בבאזל מסתכל במחנה הצעירים שנתכנסו כאן ומחייך את חיוכו העדין , האבהי . עיני הילדים בוהות , מהורהרות , חולמות . עם ישראל חי ! עמך ישראל ייבנה ! הורה נלהבת היתה התשובה על הוראת היום ....  אל הספר
מעין, שמואל