הישישה

*" בפתח ביתד . ב " משמר העמק '' יושבת על ספסל ישישה ומהרהרת . הבית עטוף עצים גבוהים ועל משטח הדשא מסביב לדירה הצבועה פרחים מרובים מכל צבעי הקשת , היודעים יד - מטפחת מהי , לא תמיד היא מהרהרת , כי למרות גילה הגברה אינה רגילה לשבת בחיבוק ידים * תמיד היא מוצאת לה איזו תעסוקה . ובבית - אפילו בקיבוץ יש מה לעשות . כל עובר ושב מברך אותה ורובם ככולם מקבלים תשובה נאה וחיוך . אך אם אין היא מהרהרת '' מחוסר זמן " יש להרהר בה ולהיזכר בימים ההם בגולת קאליש , להיזכר בבית הפתוח שניהלה במסירות שבקדושה , במאמצים , 1 דבורה ד " אמאנט , אמם של האחים דיאמאנס בקן קאליש , שביתה היה כעין מעון שני של הקן בשנות קיומו הראשונות , נולדה בזדרניסקה וילת בשנת . 1890 בשנת 11933 בעקבות בניה , שמחד ואריה , עלתה ארצה יחד עם בעלה , שנפטר אחרי שבים אחדות , במשמר העמק חיתה כ - 40 שנה - עד יום מותה בשנת , 1974 בגיל . 94 הרשימה " הישישה " הועתקה מ " ספר קאליש " כרך ' C שהופיע בשנת , 1967 בתוספת פרטים מהריאיון עם דוד ורבקה שפיר במשמר העמק מ - 25 בינואר . 1981 המרובים לגדל את שלושת בביה לתורה ולעבודה . האמצעים לא היו רבים '...  אל הספר
מעין, שמואל