שאול זאלוד

השומר הצעיר א מלחמת העולם - הראשונה מתקרבת לקיצה , לורד באלפור מכריז את ההצהרה המפורסמת , הגרמנים בסוגים בכל החזיתות . עמים משתחררים מעול כרבשיהם וקמים לתחייה . רוחות חדשות מנשבות בעולם כולו ובעולם היהודי בפרט . בפולין מתפתחת לאט תנועה , תנועת נוער ציונית , תנועת נוער חינוכית המבוססת על תנועת " הסקויטים " של המצביא האנגלי באדןיפאואל ; מקורה בגאליציה - ואחר ' כך בפולין הקונגרסאית . מסתננים וחודרים הרעיונות לווארשה הבירה וגם לערי פולין ועיירותיה . מי ומי ? הבוער היהודי הלומד - גיטנאזיסטים וסטודנטים . ברוסיה הענקית , עקב המלחמה והמהפכה , העוני והיתמות , הולכת וגוברת ההפקרות של הנוער - חבורות , חבורות נודדות ממקום למקום . נערים ונערות מחוסרי כל , ערומים למחצה או לבושי סחבות בלות , שולחים יד לגניבה , לביזה , לרצח . . 1 שאול זאלרד ( שולק זאלודקובסקי ) מראשוני קן קאליש ומפעיליו במחצית הראשונה של שנות העשרים . לאחר שסיים את לימודי הרפואה בפאריז שימש רופא ברמת - גן . סקירתו 7 ל קן קאליש הניתנת בזה הועתקה מ " ספר קאליש " , חלק בי . . 1967 בם בפולין ההרוסה , אומנם בזעיר - אנפין , התקיימו חבורות כ...  אל הספר
מעין, שמואל