משולם צאלים

' קבוצת השומר הצעיר מחניים '" מעטים הם הזוכרים את בולמוס הטבק בשנים , 1924 - 1923 אבל רבים הקיבוצים שעסקו בזה ושבקו היים וזכר לא בשאר מהם . קיבוצים המשיכו עוד זמן מה בחיים עצמאיים ראחר כך נעלמו גם הם תוך התמזגויות שרבות עם הרבה מושבים וקיבוצים ותיקים . בראשית קיץ 1924 באתי למחניים . מושב מחניים המה אז ממחנות פועלים שחנו בו וברורה השכבה " ועבדו בקטיף טבק אצל איכרי ראש - פיבה , ואני בער בימים ההם : רק זד , מלאו לי שש עשרה שנה וישר מספסל הלימודים באתי , על מפלגות ישראל לא שמעתי , ושמע השומר הצעיר לא הגיע לאוזניי , את ראשית היכרותי עם התנועה עשיתי כשעבדתי עם פועלי הטבק , כשביביהם קבוצת השומר הצעיר מקאליש . הם חנו ליד הכביש המוליך לדמשק בשלושה אוהלים וצריף , ששימש תדר אוכל ומחסן בבדים . הם משכו את ו . על פי רשימתו של משולם צאלים > צילביץי ) , חבר קימץ משמר העמק , הנמצאת בארכיון השומר הצעיר שבגבעת חביבה . . 2 רוויה 2 - קילומטרים מצפון למחניים ו - 5 קילומטרים ממזרח לראש - פינה היתה אן חווה חקלאית של כמה איכרים מראש - פינה . היום - שטח ורזיה הוא חלק משטחי קיבוץ איילת השחר , תשומת לבי על - ידי ...  אל הספר
מעין, שמואל