שככת הבוגרים בקן. מן הוותיקים 7צ 7yירי חבורים .<1924-1923> מימי; לשמאל - כשורה העליונה: p ttrx .\ פראשקר, .2 אירוטה הולץ, .3 שמהרי ליאמאנש, ,4 י. 7א.5לקפתנאניסקי, .8 ,- .7, - .6ליאון םייטנר. בשורההשב"ה: ./ נוח סינאדרקה, .2 צשיקה רוזנשטייץ, .3 זושייה פרזנאניסקה, A גניה קראסךצקה, .5 ילטקל־ה־אלקר *6 , - רוד ניידכינסק/ .7שרה ז" פה, .8 י, .10 ,- .9דויד זילברברג, .11 הנייק שלומפר. בשורה השלישית: ,1 סאכה סיטנר, ,5 f - A f - .3 ,- .2 פלקה לאנדאו, ,- .7 ,- .6 .9 ,- .8 רךנהה"שרק, .10 מ. שלומפר, ,- .