צבי כהני

™ 1917 שנה לפני סיום מלחמת - העולם - הראשונה , אבי אז בן ; 14 חזרתי יחד עם בבי נרער אחרים אל ספסל הלימודים , אחרי שהפסדתי שלרש שנות-לימרד בגין המלחמה . ידענו כבר אז שקיימת במספר ארצות הסתדרות נוער הנקראת סקאוטינג מייסודו של באדן - פאואל האנגלי . עכשיו הגיעונו גם שמועות על קיום פורמציה יהודית של הסקאוטיבג , במקומות שובים בפולין , הנקראת " השומר " . לא ידענו מאום עליה , מה טיבה ומטרתה . אולם , לא עבר הרבה זמן וגם בעירנו נפל דבר , באחד הימים ( אינני זוכר בדיוק את התאריך ) קיבלתי הזמנה להיפגש עם ד - ח ' שלמה בייזיבינסקי במטרה להקים בעירנו קן שומרי . החי שלאמק היה מוכר לי , מכיוון שגרתי בשכינותו ובית משפחתו היה ידוע כבית ציוני . הוא חיה מבוגר ממני בכמה שנים והיה פעיל בין " צעירי-ציוך אירגון שהיה מוכר ברחוב הפוליטי בעירנו . כמובן , כמוני הוזמנו . 1 צבי כהנל ( הנייק שלומפר ) - מראשוני קן קאליש רממייסדיו , עלה ארצה ב 19 ב 5 והצטרף לקבוצה הקאלישאית - קבוצת מחניים " שבעפולה - שיחד עם "קבוצת חדרה ' הרוארשאית שם יצרה את ' קיבוץ השומר הצעיר די " , אשר התמזג אחר -כך עם " קיבוץ ב " הוא משמר ...  אל הספר
מעין, שמואל