שער "פנקס הפרידה" הקטן ?בז מלות פרידה וכן חתימות לזיכרןן מאת חברות קבוצת "דרור" , שאותה הדריכה האבקה חבר, ושנמסר לח כ <sup>ד </sup>1ם פרידת כל הקן מ8נח, כיום ה2~ במאי 2ר7 ,1920 עלייתה ארצח.