קב/י נת מחנ" ם >כ-15 חברים - אולי לפני \ז^ריד\ז ל$$\-ל\ז, בשנת ,1925 בץ העומדים; השני םימץ: דור שפיר לא/7די7 אשתו - רבקה שפ <sup>ד </sup>ר.