גד^י^ "קבוצת מחנ"ם" הקאלי-שא"ת: מימין - ה^מד"ם הם דוד ורבקה שפיר, שמחה דיאמאנט; ח <sup>ד </sup>1שבים חם קלרצק, אדיה ד"אמאנט. בהל-אביב, שנת ,1923