אלכסנדר פוזנאנ'סקי

( 1 ) את השנים הראשונות של קן השומר הצעיר בקאליש אזכור אם כי עברה מאז תקיפה די קצרה ... של 65 שנים בערך , יותר משני דורות , התחלה של שלושה דורות . לפי מיטב זיכרוני , מכיוון שאלה דברים שלא שוכחים , בעצם אני הייתי כבר בקבוצה השנייה של המייסדים . הקבוצה הראשונה היתה קבוצה של אנשים שאינם בחיים כמו הנייק קרישק ( ממשפחה מתבוללת , חניך הגימנסיה הפולנית על שם < ולדיון נתן פרידה ( ממשפחה מסורתית , תלמיד הגימנסיה הפולנית על שם קושצ ' יושקי ) וייבדל לחיים ארוכים - שלמה ביירביבסקי ( ממשפחה ציונית , חניך הגימנסיה על שם קושצ ' יושקו ) . לכאן שייך גם מרדכי רוזנבארם שהיה בקשר עם הסקאוטינג . אני מניח שהקשר היה ביטוי לרצון ללמוד את נהלי ההארצזיים ™ על מנת ליישם את יסודות הסקאוטינג בקן . הוא היה מבוגר בהרבה מאתנו ושייך לקאטיגרריה שאפשר לכנותה : משוררים , הוא היה ראש הגדוד של הגדוד הראשון בקן - הגדוד על שם מאיר חזנוביץ ' . נספה בארץ ב 1948 בשיירה הידועה להר - הצופים . . 1 אלכסנדר > ארלק < פרזנאנ ' םקי , מקבוצת המייסדים השנייה ( כפי שהתבטא ) של השומר הצעיר בקאליש , עלד ארצה ב - 925 נ ל " קבוצת מחניים " ...  אל הספר
מעין, שמואל