זהו השער ר,ח*צ31י לקובץ שיריר; חתרגוס: לוציאן קראסוצק* שירים נבחרים / vwryn / קאליע, .1923 הוצא לאור ~ל?ידי קבוצת שומרים קשישים,