קבוצת בוגרי הקן כמוך לעל"תם של הראשונים (.(1920 מימץלשמאל - בשררת העומדים הראשונה: .1 האנקה הבר, .2 גרסה סמקין, >3 אבא ז" פה, 1$ Aק ארקוש, ,- ,5 בשורת העומדים רשנייח: ./ רגינהירבק!: Agra: ,2 <sub>t </sub>ow גולדשט^ .3 הליד- ליכטנבאוס, ,- A בשורת היושבים: ,1 האומנת של הבוראקס^ .2 קלוצק, 777 -5 שפיר, .4 הלה בלאוצבירן, .5 הנייק שלרמפר, .6 יארריה הולץ.