הקדמה

לפנינו זיכיונותיהם ורשימותיהם של עשרות חברי קן השומר הצעיר לשעבר בקאליש על חבירותם בקן שהיה קיים בשנים 1939 - 1917 > ב - 1942 נמצאו אחרוני חבריו , שנשארו בעיר , בתוך אהרוני היהודים שהוגלו מקאלישא ספר זיכרונות זד . לא תוכנן מלכתחילה . לפני 16 - 17 שנים הסתפקתי בפירסום שתי חוברות זיכרונות של ראשוני קן קאליש > מטעם המכון לחקר הציונות והתפוצות על שם צבי לוריא בגבעת תביבה ) . אולם בעובדי במדור התיעוד של " מורשת " , ריאיינתי ואף קיבלתי רשימות מרובם הגדול של בעלי זיכרונות אלה , על הזכור להם על מנהיגי הלחימה בגטאות בימי השואה והם יוסף קפלן , מויטק זילברברג , אדק בוראקס וזורח זילברברג כולם בוגרי קן קאליש . באותו זמן שיתפתי גם פעולה עם מנהלו של המכון על שם צבי לוריא שבבבעת חביבה , יחיאל הררי , וביוזמתו ריאיינתי את ראשוני קן קאליש או קיבלתי רשימות משלהם על חייהם בקן זה , תוך כדי פעולות אלה , כשכבר היו בידי כתבי זיכרונות לא מעטים , עלה בדעתי לרכז את העדויות האלה , להוסיף עליהן עדויות נוספות על הקן הקאלישאי ולהנציחן בספר . הרשימות " הצעירות ביותר ' ( מאלה שנכתבו בארץ < , נכתבו בסוף שנות ה - 50 וב...  אל הספר
מעין, שמואל