על סתרי תורה בהגותו הקבלית של אברהם אבולעפיה

רמז אליהם , ובעקבותיהם הופעת הפולמוס נגד הרמב " ם . אבולעפיה , בדומה לר' אשר בן דוד בערך דור לפניו , האמין כי המשך החשיפה של סודות התורה עשוי לשרת את ההבנה הנכונה יותר שלהם ולשכך בכך את הפולמוס . ר ' אשר עשה כן כשנתעורר פולמוס סביב חשיפת הקבלה מבית מדרשו של ר ' יצחק סגי נהור . נעיין עתה במובאה אחרת מספר סתרי תורה , שמתחילה בהבחנה חדה בין הפילוסופיה ובין הקבלה : ולפי מה שקראתיו אני מספריהם [ של הפילוסופים ] ראיתיו שהשיגו דברים רבים שמספיק להשגתם כח השכל האנושי , אבל בדברים שהוצרכו אל השכל האלהי לאמתם , לא השיגו להם עניין כלל . ועל כן טעו ברובם כמו שנודע מספריהם . ושתי החכמות ההן , הן חכמת הטבע וחכמת האלהות , שהן כוללות כל עצמות המציאות ונקראו בלשוננו מעשה בראשית ומעשה מרכבה . וההבדל אשר בינינו לבינם שאנחנו קראנום בשמות מורים חידוש מעשים נבראים בכוונה ורצון , והם קראום בשמות מורים קדמות מעשים נמצאים בחכמה תמידית [ דהיינו , בחוכמת האל שאיננה משתנה ] בלתי כוונה רצונית . ודעתם הפך מדעתנו בלא ספק . ואמנם יתבאר זה במקומו בע " ה . אבל אין ספק אצלנו אנחנו 38 ראו משה אידל , " ר ' משה בן נחמן : ק...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי