מקורות

אבידן , ג ' , למפרט , ח ' ועמית , ג ' ( . ( 2005 הקול השותק . בני ברק : הקיבוץ המאוחד . אדי , א ' ( . ( 1992 תמורות במעמד המורה בעשרים השנים האחרונות ( דוח מחקר ) . אוניברסיטת תל אביב : המכון למחקר חברתי . אדר , צ ' ( . ( 1967 הערכים החינוכיים של התנ״ך . תל אביב : מ ' ניומן . אופלטקה , י ' ( . ( 2007 יסודות מינהל החינוך : מנהיגות וניהול בארגון חינוכי . חיפה : פרדס . אזרחי , ח ' ( . ( 1987 מהי שחיקה : הקשרים בין שחיקה סובייקטיבית , שחיקה אובייקטיבית ומאפייני אישיות . חיבור לשם קבלת התואר “ מוסמך״ , האוניברסיטה העברית , ירושלים . אחד העם ( . ( 1956 כל כתבי אחד העם . תל אביב : דביר . אלאור , ת ' ( . ( 1991 מעמד המורים בישראל במעבר מהקשר חברתי לקהילתי . בתוך ר' שפירא ור ' שביט ( עורכות ) , בית הספר וקהילותיו ( עמ׳ . ( 82 - 69 תל אביב : רמות - אוניברסיטת תל אביב . אלבק , ש ' ( . ( 1983 גורמי החלטה בתהליך בחירת מקצוע , השוואה בין קבוצות סטודנטים לעבודה סוציאלית , פסיכולוגיה , חינוך כימיה ופיסיקה . עיונים בחינוך , . 231 - 215 , 378 אלוני , נ ' ( . ( 2005 כל שצריך להיות אדם : מסע בפילוסופיה חי...  אל הספר
מכון מופ"ת