פרק 14: מוטיבציה והתמדה בהוראה לקראת השנה העשירית

השטויות של המורים - זה גורם שמפריע . אני בודק כיוונים נוספים . רק שזה לא רלוונטי לי להשנה כי חשוב לי ללוות אותם עד סוף י " ב . אז אם בשנה הבאה הכול ילך בסדר , אז אני אפסיק לשנתיים ואחרי זה אני אחזור " . אפשר לסכם כי על סף השנה השישית להיותם מורים מן המניין בבית הספר , כשהם מבוגרים בעשר שנים מיום כניסתם לתכנית ומשוחררים מכל התחייבות פורמלית אליה , כל בוגרי המחזור הראשון החליטו להישאר בהוראה . לא תהיה זו הפלגה לומר כי מדובר בתופעה ראויה לציון . התמונה מתחדדת עוד יותר לנוכח הנתון האומר כי שיעור המתמידים מקרב בוגרי תכניות מצטיינים הוא נמוך . והנה , דווקא בתכנית מצטיינים זו , שהקפידה על קבלת סטודנטים בעלי סף קבלה גבוה ביותר , מהגבוהים הקיימים באוניברסיטה , שכמעט כל החוגים היוקרתיים היו פתוחים לפניהם , דווקא בקבוצה זו שיעור המתמידים גבוה לאין שיעור . לנוכח זאת נראה כי חשוב לבחון מה מניעיהם להישאר בתחום החינוך וההוראה . המניעים להישאר בהוראה ובחינוך בפרק הפותח ספר זה הבאנו את סיפורם של המצטרפים לתכנית מתוך התמקדות בשלושה גורמים שהניעו אותם לבחור בהוראה ולהצטרף לתכנית : מניעים חיצוניים , מניעי...  אל הספר
מכון מופ"ת