מבוא

הפרקים הקודמים עסקו בהתבוננות על הסטודנטים - מורים בשלב הכניסה לתכנית ההכשרה ( פרק 1 והשער השני ) ובשלב הכניסה להתמחות בהוראה ( השער השלישי ) . שתי הסוגיות הללו הוצגו כמובן מנקודת ראותם של משתתפי התכנית , ולא מתוך פרסקטיבה חיצונית של גישה תאורטית או עיונית כזאת או אחרת . בשער הראשון הוצגו תפיסותיהם של הוגי התכנית , מתכנניה ומוריה . השער הרביעי של הספר יוקדש להערכת התכנית בשנות ההכשרה ובשנות עבודתם של משתתפיה כמורים , עד לשנים התשיעית - עשירית , שהן השנים החמישית - שישית להיותם מורים מן המניין במערכת החינוך . גם ההערכה כאן תוצג כמובן מנקודת מבטם של הסטודנטים - מורים עצמם . כאמור למעלה , ספרות המחקר רוויה הערכה של תכניות הכשרה מנקודות מבט תאורטיות - חיצוניות . כוונת הדברים לומר כי גם כשהחוקרים צפו בסטודנטים - מורים עצמם במישרין או באמצעות סרטונים , או אפילו ראיינו אותם או ביקשו מהם להשיב על שאלונים סגורים או פתוחים יותר , נעשה הדבר בדרך כלל מתוך פרספקטיבה חיצונית ועל בסיס תאוריות שנתפסות רלוונטיות למעשה ההכשרה וההוראה , כמקובל בשיטות מחקר פוזיטיביסטיות או פוסט - פוזיטיביסטיות כמותניות ( ...  אל הספר
מכון מופ"ת