פרק 9: תפיסות בדבר תפקידם של הסטודנטים-מורים כמחנכים

החיקוי הטבועה בבני האדם . אחד הביטויים של תפיסה זו היא האמונה כי התלמידים המזדהים עם המורים מחקים את התנהגותם , מפנימים אותה , וכן מפנימים את תכונות האופי ואת נטיות החשיבה של המורים . כדי שתיווצר למידת חיקוי כזאת , על התלמידים להעריך את המורים ולהזדהות עמם . על פי תפיסה זו המורים מגלמים באישיותם ובהתנהגותם את הנטיות שהם מבקשים לטפח , בכך הופכים לדמות מופת . חוקרים רבים אכן סבורים שדוגמה אישית היא תכונה הכרחית , לב לבו של החינוך , וכי תכונות אופי ונטיות כגון יצירתיות , נדיבות , חשיבה פתוחה וכבוד אינן נלמדות בדרך של העברה , מסירה או עיבוד בשיעורי בית הספר , אלא באמצעות מודל של המורים המזמינים את תלמידיהם ללכת בעקבותיהם . יש לשים לב שמדובר בלמידה כתוצאה מתהליך פנימי של הזדהות , ולא רק כחיקוי טכני . המחזיקים בתפיסה זו מאמינים כי הדרך להביא את עולמם של המורים כדי שיקרין על עולמם של התלמידים היא לפעול בשקיפות מלאה ומתוך נכונות להציג לפני התלמידים לא רק את אישיותם הנשקפת מהליכותיהם ומתגובותיהם , אלא גם את השקפותיהם ואת אמונותיהם : “ קודם כול , אני מבטא את ההשקפות שלי . אני חושב שזה חלק מהעבוד...  אל הספר
מכון מופ"ת