פרק 4: חוויות שמעצבות את תפיסת ההוראה הראויה

לא עובד . אני חושב שהדרך שאני אגרום לתלמידים שלי להבין אותי זה יהיה באיך שאני מתנהג ולא במה שאני אומר״ . אף שבאופן אישי גיורא נושא זיכרונות חיוביים מבית הספר , לא נעלם ממנו ש״מה שהיה חשוב לבית הספר זה הציונים , וזה מתבטא בזה שיש פחות דגש על חינוך״ . ורד למדה בבית ספר דתי לבנות שהדגיש מאוד הקניית ידע תוכני : “ הוא נחשב לבית חרושת לציונים , כזה לחכמים בלבד . אצלנו תמיד התלוננו שאין פעילות חברתית . רק ציונים ולימודים״ . אף שוורד טוענת ש״לא היה לי רע״ , נראה כי חוויותיה כתלמידה - שעובדו במרוצת השנים , בעיקר בעקבות התנסותה בשירות הצבאי - עיצבו את השקפתה בנוגע לתפקידיהם של המורים במידה רבה כאנטי - תזה למה שהיא נושאת עמה מבית הספר . ורד מעמידה את הערכים המתבטאים בעשייה חברתית לפני הקניית ידע : “ אני יכולה לנסות קצת לעצב את הדור הבא , כלומר להשפיע . שלא תהיה להם רתיעה וירגישו שגם להם יש חלק בזה . זה לא של דתיים , שיהיה דו - שיח״ . מה משותף לוורד , גיורא ויואל ? שלושתם כתלמידי בית ספר מצאו עניין בתחומי הדעת שנלמדו בו . הם הסתדרו בדרך כלל עם המורים ויצאו בתחושה כי רכשו ידע משמעותי . עם זאת שלושת...  אל הספר
מכון מופ"ת