מבוא

היא העובדה כי במהלך המחקר , בעקבות הקשבה לסיפוריהם של הסטודנטים - מורים ובמקביל עיון בספרות המחקר , שיניתי את תפיסתי בדבר הידע של המורים , חשיבתם ותהליכי הכשרתם , תפיסות שייחשפו בספר זה ויבואו לידי ביטוי בין היתר בפרק המסכם ובו המלצות למתווה חלופי להכשרה . הנתונים שנאספו ( אלפי דפים מתוכתבים של תצפיות וראיונות ) וזוויות ההסתכלות המגוונות הנוגעות לסוגיות רבות בתחום הכשרת המורים וצמיחתם הפדגוגית , מכילים יותר משאפשר לכלול בספר אחד , שגם הוא אינו מצומצם בהיקפו . על כן תמונת המחקר שהתקבלה תוצג בשני ספרים . האחד , המונח לפניכם , עוסק כאמור בסוגיית הכשרת המורים ; והשני , שיבוא בעקבותיו , יעסוק בסוגיית צמיחת המורים לנוכח אתגרי השינוי העומדים לפניהם . אני אמנם חתום על הספר , וכל מכשלותיו , אם יהיו , הן באחריותי . אבל לצמיחתו שותפים רבים . ראשונים לתודות יבואו הסטודנטים - מורים , משתתפי מחזור א' ברביבים . רובם ככולם שיתפו פעולה בכל שנות המחקר , נאותו שנצפה עליהם בכיתותיהם ומצאו את הזמן הראוי להיפגש עם החוקרים - מראיינים ולחשוף לפניהם את תפיסותיהם ואת נקודת ראותם . אני רוצה להאמין כי לא פחות משא...  אל הספר
מכון מופ"ת