תוכן העניינים

מבוא ............................................................................................................... 5 פרק : 1 המניעים להצטרפות לתכנית ............................................................ 13 שער ראשון | תכנית רביבים : הוגיה , מתכנניה ומוריה מבוא ............................................................................................................. 37 פרק : 2 חזונם של הוגי התכנית ..................................................................... 39 פרק : 3 מחזון למעשה - התכנית כמו שעיצבו אותה מתכנניה ומוריה 58 .......... שער שני | מורה בא לעולם - איך ומתי ? מבוא ............................................................................................................. 79 פרק : 4 חוויות שמעצבות את תפיסת ההוראה הראויה ................................. 81 פרק : 5 שינוי או המשכיות בבית הספר ......................................................... 97 שער שלישי | הקפיצה למים הקרים מבוא ...........................................................................  אל הספר
מכון מופ"ת