ביבליוגרפיה

אהרונסון , שלמה ( . ( 2005 תיעוד חדש על שואת יהודי הונגריה ועל ניסיונות הצלתה . בתוך אריאל הורוביץ ( עורך ) , ילקוט מורשת , . 176 - 169 , 80 אהרונסון , שלמה ( . ( 2007 כיצד ניצל גטו בודפשט . בתוך : דן מכמן ( עורך ) , דפים לחקר תקופת השואה , . 73 - 55 , 21 אוריון , דן ( תשמ " ח ) . פגישה עם מוטי לרנר , מחבר המחזה " קסטנר " . בתוך דבורה גילולה ורות בלומרט ( עורכות ) , במה , . 25 - 11 , 111 אוריון , דן ( . ( 1988 במה ותיאטרון . תל אביב : אור עם . ארז , צבי ( . ( 1994 שואת יהודי הונגריה — אמדן האבדות . ילקוט מורשת , ז , . 59 - 43 אריסטו ( תשל " ז ) . פואטיקה ( תרגום ופירוש : שרה הלפרין ) . רמת - גן : אוניברסיטת בר - אילן והקיבוץ המאוחד . אש , מימי וטל , אסף ( ח״ת ) . אימה מוחלטת איננה ברת מסירה . נדלה מתוך אתר יד ושם : www . yadvashem . org / . he / education / film _ reviews / shoah . asp באואר , יהודה ( . ( 2001 יהודים למכירה ? משא ומתן בין יהודים לנאצים , 1945 - 1933 ( תרגום : כרמית גיא ) . ירושלים : יד ושם . באואר , יהודה ( . ( 2005 הפרוטוקולים של אושוויץ . ילקוט מורשת , . 167 - 159 , ...  אל הספר
מכון מופ"ת