אפילוג

ספר זה מתמקד בשואת יהודי הונגריה בראייה תלת - ממדית — היסטוריה , ספרות וקולנוע , כלומר בין היסטוריה למבדה . המוקדים של שני נושאי - העל בתחומים הללו הם שואת יהודי הבירה , בודפשט , ושואת היהודים בערי השדה . הספר מציג את השוני של גורלם מבחינה היסטורית ואת השתקפותו בספרות ובקולנוע על ידי התמקדות בשני סרטים כמקרי מבחן . שואת יהודי הונגריה , כפי שנכתב במבוא , היא מהנושאים הפחות ידועים והפחות נלמדים בארץ , למרות הייחודיות שלה . לא זו בלבד שיהדות הונגריה הייתה ערב מלחמת העולם השנייה הקיבוץ היהודי השני בגודלו באירופה אחרי פולין , אלא שהיא גם הושמדה במהירות שיא של פחות משנה , בעת שרוב ארצות אירופה היו כבר משוחררות מהכיבוש הנאצי , והיה ברור לכולם שהמלחמה עומדת להסתיים בתבוסת הנאצים ובניצחון של בנות הברית . יהדות הונגריה הצמיחה מספר לא קטן של דמויות מרכזיות בהגות יהודית , במוזיקה , בספרות , בעיתונות ועוד , ואף היה לה חלק נכבד בהצלת יהודים מהנאצים , בעיקר פליטים מפולין , מיוגוסלביה , מצ ' כיה , מבלגיה מאוסטריה ועוד , הן בשל ועדות ההצלה ותנועות הנוער הציוניות שפעלו בה והשקיעו מאמצים רבים בהצלה והן ב...  אל הספר
מכון מופ"ת