סיכום

הקולנוע כאמנות מקיפה , הכוללת בתוכה נוף אנושי ופיזי , מלל , מוזיקה , תפאורה ותמונות , הוא מעין קרוב - רחוק של ההיסטוריוגרפיה . אי - אפשר ללמוד ממנו היסטוריה , אך אפשר להיעזר בו בנושאים שונים כמשלים אקלים של תקופה . דומה שאנשי הקולנוע ההונגרי , לפחות בשני הסרטים שבהם מתמקד ספר זה , מצליחים במלאכה יותר מאלה שבקולנוע הישראלי . הם מצליחים לעסוק בסיפור אישי מבלי להזדקק להתנצלות ולסיבוך הרגשי הנובע מהישראליות ומהיהדות של הקולנוע הישראלי . מלאכתם אפוא קלה יותר וטעונה פחות . הסרטים ההונגרים הנדונים בספר מתמקדים בשואה ואף חושפים את סיפור הכלל דרך סיפור הפרט , שכן כשג ' ורקה ( בללא גורל ) נמצא במחנה העבודה בוכנוואלד או בזאיץ , הוא מוקף יהודים הנמצאים שם רק בשל היותם יהודים , ורובם לא שרדו . אנו צופים בסיפורם ובקורותיהם במחנות , אך לא בהרחבה כמו בסיפורו של גו ' רקה . עם זאת אנו לומדים עליהם ועל גורלם לא מעט פרטים המשייכים אותם לאותה קבוצה שגורלם הוא " הגורל היהודי " , כדברי דודו של גו ' רקה ערב צאת האב לפלוגות העבודה . אולם גורלו של ג ' ורקה אינו קורא תיגר על ישות כלשהי , ואטימות הסביבה היהודית ו...  אל הספר
מכון מופ"ת