הספר "ללא גורל" מאת אימרה קרטס

הדינמיקה בין היסטוריה למבדה בניסיון למצוא ביצירתו של קרטס ללא גורל את נקודות ההשקה בין היסטוריה למבדה , בחרנו כמה נקודות מפתח ביצירה , המתארות רגעים או מצבים היסטוריים מכוננים באודיסיאה של הגיבור , החל ברגע שבו הוא מורד מהאוטובוס שאמור היה להסיעו למקום עבודתו , דרך הטלטלות שהוא עבר במחנות הריכוז , העבודה וההשמדה , וכלה בחזרתו לבודפשט עיר הולדתו . במקביל ננסה לבדוק את אמינותם ההיסטורית של האירועים , ולבחון אם הסממנים הבדיוניים הם המכוננים את הסוגה או שמדובר ביצירה דמוית כרוניקה , הנאמנה לאירועים ההיסטוריים כמות שהם . הנושא הראשון הפותח את היצירה הוא תקנות חדשות נגד יהודים בהונגריה , שהראשונה בהן הייתה גיוס הגברים לשירות עבודה . האב גויס , כפי שגויסו אלפי גברים יהודים בטווח הגיל הרחב של 60 - 16 בהונגריה בכלל ובבודפשט בפרט ( לביא , תשל " ו : . ( 106 היום לא הלכתי לבית הספר . כלומר הלכתי , אבל רק כדי לבקש מהמחנך ללכת הביתה . מסרתי לו גם את המכתב של אבי , שבו הוא ביקש לשחרר אותי ' מסיבות משפחתיות ' . שאל מהי סיבה משפחתית , אמרתי לו שאבי נקרא לשירות עבודה , אז אחר כך הוא כבר לא התעקש . ( קרט...  אל הספר
מכון מופ"ת