הוראת השואה בזיקה לפרשת קסטנר

פרשת קסטנר מזמנת דיון מרתק בכמה היבטים הקשורים בהוראת השואה : המאפיינים הייחודיים של השואה בהונגריה והמגוון של פעולות ההצלה שהיו בה - אפשר לקיים ויכוח דמיוני בין " נציגי " הארגונים והאישים שפעלו בה בעת ההיא , על היתרונות ועל החסרונות של כל אחת משיטות ההצלה . השינוי שחל בתודעת השואה במדינת ישראל - שינוי שהחל בשנות החמישים ונמשך עד ימינו , כפי שהוא משתקף בהתייחסות לקסטנר . לסיפור האישי יש ערך סגולי רב בהוראה - בהיותו מוחשי וממוקד , הלומד יכול להבין אותו , ובעיקר להזדהות עם גורלם ועם תחושותיהם של גיבורי הסיפור . זאת לעומת הקושי לתפוס מושגים כלליים וגורפים כמו “ שישה מיליון נרצחים״ , “ שארית הפלטה״ , או “ מרד גטו ורשה״ . בהקשר של שואת יהודי הונגריה מדובר למשל בעדויות של ניצולי רכבת קסטנר או ניצולי ולנברג ולוץ , ולחלופין בעדויות ביקורתיות כלפי קסטנר מצד יהודים הונגרים שהכירו אותו אישית , אך לא הועלו לרכבת ההצלה והצליחו להינצל בדרכים אחרות או כאלה שיקיריהם נרצחו בשואה . היבט מתודולוגי - היתרונות והחסרונות של לימוד השואה באמצעות נרטיבים אישיים . הדילמות המוסריות , הקשורות בהצלת יהודים מידי הנ...  אל הספר
מכון מופ"ת