סיכום

השמדתם של יהודי הונגריה בתוך פחות משנה היא בעינינו חידה , תעלומה המעלה שורה של תמיהות שאין להן תשובות או הסבר הגיוני : כיצד ייתכן שהשמדה זו בוצעה לאחר שבעלות הברית כבר שחררו את רוב אירופה הכבושה ? איך אפשר להבין את הטירוף שאחז בגרמנים בעקבות שנאת ישראל שלהם , שגרם להם להעדיף את השמדת יהודי הונגריה על פני הצלת החיילים שלהם שנותרו בחזית הרוסית והתחננו שישלחו להם רכבות שיחזירו אותם לגרמניה ? איך אפשר להבין את האדישות של העם ההונגרי לנוכח השמדת יהודי ארצם , שהיו פטריוטים נאמנים , מעורים בחברה ההונגרית ותרמו לה רבות במשך שנים ? כיצד יש לפרש את השאננות של היהודים עצמם לגורלם ואת חוסר יכולתם להגיב לאירועים ולמידע שהיה להם כדי לנסות להציל את נפשותיהם ? מה משמעות הפילוג ביהדות הונגריה והנתק הרגשי - תרבותי - חברתי בין יהודי בודפשט ובין היהודים בערי השדה , שהביא לכך שיהודי הבירה לא התאמצו כלל להציל את אחיהם מהשמדה ? ( אולי מתוך תקווה סמויה שהללו יהיו השעיר לעזאזל שישביע את רעבונם של המרצחים . ) כיצד מערכת ההטעיה של הנאצים מצאה לה בעלי ברית בקרב חלק מההנהגה היהודית בבודפשט , שהעדיפה מצדה לשמור על ...  אל הספר
מכון מופ"ת