הצלה בחסות דיפלומטים זרים

שיתוף פעולה בין קרל לוץ ומשה קראוס האיש שעמד מאחורי הצלה בקנה מידה גדול — לדעת חלק מהחוקרים הוא הציל רבבות מיהודי הונגריה — היה משה קראוס , ראש ה " משרד הארץ ישראלי" בבודפשט וחבר ״תנועת המזרחי " ( ציונים דתיים ) . בדין וחשבון של הסוכנות היהודית לקונגרס הציוני הכ " ב בדצמבר , 1946 נכתב : " משנכנסו צבאות גרמניה לבודפשט , במרס , 1944 נעשה המשרד הארצישראלי בהנהלת מר משה קראוס מוסד הצלה לרבבות עולים שנאספו תחת הקונסוליה השוויצרית , וזכות תעודות העלייה שבידם הגנה עליהם מפני גירוש לפולין ( למחנות ההשמדה ) . כ - 40 , 000 מיהודי הונגריה ניצלו ממוות בדרך זו " . מה הייתה דרך הפעולה של קראוס ? וכיצד הציל כל כך הרבה יהודים ? ״המשרד הארצישראלי " היה הגוף שהסדיר את העלייה לארץ ישראל - פלשתינה מטעם הסוכנות היהודית . זאת באמצעות חלוקת רישיונות עלייה ( סרטיפיקטים ) בכפוף למגבלות שקבעה ממשלת המנדט הבריטי . כבר בשנת 1938 הצליח קראוס ליצור בעזרת השגריר הבריטי בהונגריה נוקס ושר הפנים ההונגרי מעמד חדש של " יהודי מוגן " ל - 240 פליטים יהודים שברחו מאוסטריה בעקבות ה " אנשלוס " שלה ( סיפוחה לגרמניה הנאצית ) . ה...  אל הספר
מכון מופ"ת