נשים יהודיות מהמשלוחים לתאי הגזים, חולפות על פני משאיות הנושאות את הרכוש היהודי הגזול