הלחצים על ממשלת הורטי מיולי 1944

לאור הלחצים שהופעלו על ממשלת הונגריה מכיוונים שונים , היא יצאה בהצהרה ב - 18 ביולי כי תרשה את יציאתם של כל היהודים שיש להם היתרי כניסה למדינות אחרות , כולל ארץ ישראל , שכן גרמניה התחייבה לאפשר להם לעבור בשטחי הכיבוש . למעשה איש לא התכוון ברצינות יתרה להביא להצלת היהודים , והתכתבות מסובכת בין כל הגורמים , שנמשכה חודש ימים , סיכלה את התכנית . במועד זה התחייבו בריטניה וארצות הברית כי יעשו מאמץ לקלוט את היהודים הללו בשטחן ולא בארץ ישראל . כידוע בריטניה חששה לשנות את מדיניות הכניסה שלה לארץ בשל חששה מתגובתן של מדינות ערב . בינתיים הוקמה בהונגריה ממשלה חדשה בראשות גזה לקטוש , שמונה לתפקיד על ידי הורטי , וזו שיגרה ב - 26 באוגוסט מזכר לשגריר הרייך , ובו התחייבות לרכז את יהודי בודפשט בשטח שהוגדר " גטו בודפשט " . בתמורה החליטה גרמניה להניח להונגריה להחליט מה תעשה עם יהודיה . למחרת כניסתו של לקטוש לתפקיד , ב - 30 באוגוסט , 1944 נחתם הסכם בין הונגריה וגרמניה , שבו התחייבה גרמניה להחזיר את אייכמן לארצו ולשחרר את הונגריה מאימת המשטרה החשאית הגרמנית . באמצע ספטמבר יצאו שליחים מהונגריה למוסקבה ולאיטלי...  אל הספר
מכון מופ"ת