נשים וילדים מהונגריה על הרציף ליד הרכבת שהביאה אותם לאושוויץ-בירקנאו