רקע היסטורי

בשנים 1944 - 1938 שבהן מרבית יהודי אירופה סבלו מרדיפות של הנאצים ונשלחו לגטאות , למחנות ריכוז , למחנות עבודה ולהשמדה , היהודים בהונגריה חיו בשקט יחסי עד שכבשו אותה הגרמנים בחודש מרס , 1944 ואז החלה השמדתם במהירות ובשיטתיות בתוך פחות מעשרה חודשים ( עד אביב . ( 1945 זאת בעת ששאר ארצות אירופה השתחררו אט אט מעול הכיבוש הנאצי . כך קרה שהקהילה השנייה בגודלה באירופה הושמדה כמעט לגמרי תוך זמן קצר . בשער זה ננסה לעמוד בקצרה על האירועים שהובילו להשמדתם של יהודי הונגריה . עוד לפני שגרמניה הנאצית כבשה את הונגריה , ידעו יהודי הונגריה לא מעט רדיפות ורציחות . למעלה מ - 42 , 000 יהודים מתו או נרצחו בעת שהיו עובדי כפייה שנשלחו לבסרביה ולאוקראינה ; כ - 20 , 000 נוספים נרצחו באקציות נגד יהודים זרים , כלומר פליטים מארצות אחרות שנמלטו להונגריה או שאזורם סופח אליה , כמו קרפטו - רוס ; כ - 1 , 000 נוספים נרצחו - נטבחו בבאצ ' קה , יוגוסלביה , אחרי שהאזור סופח להונגריה . עם זאת מצבם שפר לעומת סבלות אחיהם ביתר ארצות אירופה הכבושה . אפשר שאלמלא פרשה הונגריה מהברית עם גרמניה , פרישה שהביאה לכיבושה , הרי שפרט לרציח...  אל הספר
מכון מופ"ת