הזרמים הדתיים ביהדות הונגריה

אחת התופעות הייחודיות של יהדות הונגריה הייתה הפיצול הדתי שהביא עוד במהלך המאה התשע עשרה לקרע ארגוני מוחלט , כלומר ליצירת שלושה טיפוסים של קהילות נפרדות לחלוטין זו מזו — נאולוגים , אורתודוקסים וקהילות הסטטוס - קוו . זאת ועוד , הזרם האורתודוקסי עצמו היה מורכב משתי חטיבות : החטיבה במערב המדינה , ששימרה את המסורת של יהודי אוסטריה ומורביה , שעיקרה למדנות והקפדה על שמירת מצוות ; והחטיבה בצפון - מזרח ובמזרח המדינה , שהייתה דומה במסורתה ובאורחות חייה ליהדות החסידית מגליציה , בבחינת בית היוצר של החסידות בהונגריה . עם הקמת הונגריה הטריאנונית , לאחר מלחמת העולם הראשונה הוצאו מתחומה מרבית מרכזי החסידות משום ששטחי רוסיה הקרפטית וטרנסילבניה נלקחו ממנה , והחטיבה המערבית הייתה אז לדומיננטית . אולם הסיפוח המחודש של השטחים הללו בשנים 1940 - 1938 החזיר את מרכזי החסידות להונגריה והעמידם מיד מול מוראות השואה . הזרם הנאולוגי תופעת הזרמים ביהדות בעת החדשה קשורה לתהליכי ההשכלה והאמנציפציה שהתרחשו בכל ארצות מרכז אירופה ומערבה במהלך המאה התשע עשרה . יש המדמים את הנאולוגים לרפורמים או לקונסרבטיבים , אך זוהי טעות...  אל הספר
מכון מופ"ת