יהודי הונגריה: מבט דמוגרפי-חברתי

בשנות השלושים , האוכלוסייה היהודית בהונגריה ה " טריאנונית " מנתה 444 , 567 נפש , כ - % 5 מהאוכלוסייה הכללית במדינה . לעומת זאת , סך כל ההון והרכוש שבידי היהודים נאמד ב - % 25 % - 20 מההון הלאומי הכללי . בתחומים מסוימים , כגון מקצועות חופשיים , בנקאות , תרבות ואמנות , החלק היחסי של היהודים היה עד . 50 % לכך יש להוסיף שבתקופה שבין שתי מלחמות העולם גברה בקרב יהודי הונגריה מגמת העיור ( אורבניזציה ) , כלומר חל מעבר מהכפרים ומהעיירות לעבר הערים הגדולות . שתי התופעות הללו היו לצנינים בעיני האוכלוסייה והיוו אחד ההסברים להתגברות האנטישמיות שתוארה לעיל ( בן - מיכאל , . ( 5 : 2010 על - פי המפקד של שנת , 1930 יהדות הונגריה נחלקה מבחינה דתית באופן הבא : בקרב יהודי הערים הגדולות בלטו הקהילות הנאולוגיות , שהיו מעטות יותר אך גדולות יותר מהקהילות האורתודוקסיות , ותהליכי ההתבוללות בחברה ההונגרית הואצו בהן . בשנות העשרים המירו כ - 8 , 700 יהודים את דתם לנצרות , ואחוז נישואי התערובת עמד על . 25 % - 20 % כשליש מהנישואין לא נערכו על ידי רב . רק ב - 25 קהילות נאולוגיות מתוך 219 היה מקווה טהרה . הרב הנאולוגי ...  אל הספר
מכון מופ"ת