גישה בין-תחומית להוראת השואה

ספר זה הוא שלישי בטרילוגיה בשם השואה — בין היסטוריה למבדה ( . ( fiction את הספר הראשון בסדרה , שואת יהודי יוגוסלביה , הוציאו לאור מכון מופ״ת ויד ושם ( תשנ״ט ); הספר השני , האידאולוגיה והמדיניות הנאצית בספרות , בקולנוע ובמוזיקה , יצא לאור בהוצאת מורשת ( תשס״ט ); והספר הנוכחי דן בשואת יהודי הונגריה בפרספקטיבה תלת - ממדית : היסטוריה , ספרות וקולנוע . בדורנו , בריחוק של שני דורות ויותר מהשואה , שבה ועולה ביתר שאת השאלה כיצד יש להנחיל את זיכרון השואה לדורות הבאים . מכיוון שאין די בתיאור העובדות ההיסטוריות כדי ליצור תובנה והזדהות עם האירועים , רצוי להאיר נושא מורכב ורגיש זה בכמה היבטים ולא רק בהיבט ההיסטורי . ואכן , שלושת הספרים פונים אל הממד הרגשי - חווייתי אך מבלי לוותר על הממד הלימודי . אנו מנסים להמחיש את רוח התקופה ( Zeitgeist ) באמצעות ספרות , קולנוע ומוזיקה , בתקווה לעורר אמפתיה אצל הקורא , הצופה והמאזין . בשנים האחרונות הולכת ומתפתחת הנצחה יחידנית , בבחינת " לכל איש יש שם " ( זלדה ) . מגמה זו של התעניינות בגורל הפרט והמשפחה והבנת הסיפר ( נרטיב ) של היחיד כחלק מהכלל המרכיב את הזיכרון ...  אל הספר
מכון מופ"ת