מקורות ארכיוניים, עיתונות וכתבי עת

ארכיון הציונות הדתית ) = אצ " ד ( , אוניברסיטת בר - אילן , רמת גן גנזך המדינה , ירושלים גנזך הציונות הדתית , מוסד הרב קוק , ירושלים הארכיון הציוני המרכזי ) = אצ " מ ( , ירושלים הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה , אוניברסיטת תל אביב ספריית הדרכה , בני עקיבא , ירושלים אור המזרח ביטאוני פרשת השבוע של הציונות הדתית במישור בשדה חמ "ד בתפוצות ישראל גוילין גשר דבר דברי הכנסת דעות דפי פעולה – תנועת האישה הדתית -לאומית המודיע המעיין הצופה הצופה לילדים התורה והמדינה זרעים זרקור חוזרי המינהל לחינוך דתי , משרד החינוך יבנה ידיעות הקיבוץ הדתי מחניים ) ילקוט הרבנות הראשית ( מספרא לסייפא מעיינות מערכי הדרכה של תנועת הנוער בני עקיבא מצפה – שנתון הצופה ניב המדרשיה נתיבה סולם סיני עלומים עלוני בתי ספר יסודי ותיכוני בזרם הממ " ד וביטאוניהם עלי משמרת עמודים ערוגות פרוטוקולים מישיבות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת פרוטוקולים מישיבות ממשלה קול התורה שבילין שדמות שלוחות שמעתין שנה בשנה שערים תורה שבעל פה תחומין תלפיות  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה