המיתוס בשיח הציבורי ובמערכת החינוך

לעיתון הצופה היה חלק מרכזי בטיפוח מיתוס כפר עציון והעצמתו . יומיים לאחר נפילת כפר עציון קבע שבתי דון יחיא את עיקריו של המיתוס , שילוו מכאן ולהבא את הציונות הדתית : בפרוס עצמאות ישראל , כרע נפל מבצר בהרי יהודה . מבצר לגבהות האדם בבריאה כולה . ] ... [ אין מבטא למיצוי הכאב . כל איש ואשה בעציון – עטרת תפארת , בחירי בחירים . הטהרה היהודית בהגשמתה המקובצת . הכפר כולו פיסגה מעל פיסגה . ] ... [ זוהי מלחמת החיים והמוות של עם עתיק , גא , עקוב תלאה ועטור עוז . להבות כפר עציון מאירות את מהות המלחמה . ] 85 ] ... העולה אל ההר , המבקר בכפר עציון , כתב דון יחיא , ראה : " נוף מפואר ] ... [ נשמת המקום חוללה מעשה בראשית – נשמת המקום היא קידוש שמים " ; ועוד : " בהרי חברון התהלכו שליחיו של בורא האדמה ופרייה ועשו את שליחותו – שליחות בראשית " . אנשי הר עציון היו שותפיו ליצירה של הקב " ה : מעל הרים אלה נשאו את חזונם נביאי השם . כאן במקדש היצירה כשאדם רואה ללא כל פרגוד את יוצרו כשהיד מושיטה לנגוע ממש בשולי שמים ] ההדגשה שלי [ ] ... [ חיה וקיימת לעד קדושת ההוויה שחייבה הנבואה האלוקית , את הגשמתה המלאה ] ... [ א...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה