המיתוס בתיעוד, בזיכרונות ובספרות היפה

את פרשת כפר עציון ליוותה מראשיתה כתיבה ענפה : תיעוד , זיכרונות , ספרות , שירה ומחקר , וככל הידוע אין בנמצא עוד פרשה מתולדות מלחמת העצמאות המתועדת באופן כל כך נרחב ומפורט . רוב הכותבים באו מקרב הציבור הדתילאומי , אך היו בהם גם כאלה שלא השתייכו לציבור זה . על מנת להדגים את דרכי הטמעתו של המיתוס ולהצביע על התפתחות והצטברות של כתיבה ותיעוד העוסקים במרכיבים שמהם המיתוס הלך ונבנה , יוצגו להלן בהקשר זה כמה מקורות חשובים ביותר . לשני ספרי תיעוד שמור מקום ייחודי בתרומתם להטמעת המיתוס עד תשכ " ז : ההר הקדוש מאת רז וספרו המונומנטלי של דב קנוהל . ספרו של רז על שלום קרניאל מציג את הדמות המיתית היחידה שצמחה מפרשת גוש עציון , והספרות היפה שכתבו רז ואבן חן הייתה " אבן פינה " לחשיפת סיפור כפר עציון לציבור הרחב , במיוחד לילדים ובני נוער . אשר לספרו של קנוהל - זהו ספר התיעוד החשוב ביותר של פרשת גוש עציון , גם בימינו . 61 " תיעוד וזיכרונות – עציון " ) חוברת ביידיש ( , מחלקת התרבות והתעמולה של " המזרחי " ותנועת תורה ועבודה , אב תש " ח ] מקום הפרסום אינו ידוע [; הורוביץ , שנה בסוגריים ; רון , ימים שחורים ; ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה