המאבק על הזיכרון הלאומי

ההיסטוריוגרפיה של תש " ח – היסטוריוגרפיה וזיכרון ההחלטה , שחלקה מודעת וחלקה אינטואיטיבית , להפוך את סיפור כפר עציון למיתוס גבורה נאדר הוד בעל סממנים מובהקים של קדושה , התקבלה עוד בימי הקרבות בגוש עציון וביתר עצמה - מיד עם נפילתו . החלטה זו קשורה באופן הדוק למאבק על הזיכרון הלאומי ולכתיבת ההיסטוריה של ימי הקרבות , שהתנהלו במלוא עוזם כבר בעיצומם של ימי הלחימה . הרב ד " ר משה אריה קורץ , פעיל ועסקן ציבור בולט בתנועת הפועל המזרחי , היה בזמן מלחמת השחרור נציג הפועל המזרחי במטה " ההגנה " , טיפל ביישובים הדתיים ועסק בגיוס לוחמים דתיים . קורץ הוא אביה של פרופ ' עמיה ליבליך . במבוא לספרה מספרת ליבליך על מסמכים שהתגלגלו לידיה ואשר נכתבו בידי אביה . אחד המסמכים הוא טקסט בן ארבעה עמודים צפופים , ובו כתובים דבריו של קורץ שנאמרו בישיבת ועדת הביטחון של הפועל המזרחי באוגוסט . 1948 דברים אלה נשלחו גם כמאמר לעיתון הצופה , אך נפסלו בידי הצנזורה . בין השאר כתב קורץ : " אנו , חיילים של היהדות הדתית , ראויים להישלח למשימות מסוכנות ביותר ] ... [ בכל מקום שהחרב מתהפכת , אבל רק כחיילים פשוטים , כמפקדים נמוכים ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה