פרק תשיעי מיתוס כפר עציון והתפתחותו בציונות הדתית בין תש"ח לתשכ"ז

סיפורו של כפר עציון שיסופר להלן הוא מיתוס הגבורה המכונן של הציונות הדתית , לפחות בתקופה שבין תש " ח לתשכ " ז , וככל הנראה עד ימינו אלה . דומה כי אין עוד סיפור או אירוע נקודתי בתולדות הציונות הדתית שצמח לממדים מיתיים כל כך ושהשפעתו חזקה בקרב הציבור הדתי - לאומי כמו סיפורו של כפר עציון . אפשר לומר כי תמצית אמונתה של הציונות הדתית – כיצד יש לחיות חיי טהרה וקדושה וכיצד יש למות מות גיבורים , על קידוש ה ' , גלומה בסיפור זה . ארבעה יישובים היו בגוש עציון : כפר עציון , משואות יצחק , עין צורים ורבדים . שלושה מהם היו שייכים לציונות הדתית אך סיפורו של הגוש , כפי שהתקבע בתודעה הלאומית ובמיוחד בציונות הדתית , הוא בעיקר סיפור חייהם ומותם של אנשי כפר עציון . פרק זה יעסוק בהתפתחותו של המיתוס ויתאר את תהליך הטמעתו באמצעות תהליכי זיכרון , הנצחה וכתיבת ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות : מערכת גוש עציון – זה האפוס הגדול , נורא ההוד של מלחמת היהודים . עמידת אנשים ללא תקוה במשך חודשים רבים ] ... [ אם קיימת ירושלים , אם מכת המוות לישוב ] ... [ לא ניתנה , אזי התודה הראשונה של ההיסטוריה הישראלית ושל העם כולו נת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה