הגבורה בשואה בהשקפת העולם החרדית

השקפת העולם הציונית דתית סללה את דרכה הייחודית כשהיא מקיימת דיאלוג מתמשך עם הציונות החילונית מכאן , ועם העולם הדתי על גווניו השונים מכאן . חשיבותו של הדיון על משמעות הגבורה בשואה דורשת בדיקה והשוואה להשקפות העולם שהתפתחו ביהדות החרדית בסוגיה זו . על תגובתו של הציבור החרדי לשואה נכתבה ספרות רבה . העיסוק בשואה בקרב הציבור החרדי עצמו היה עצום ורב וטרד מאוד את מנוחתו , וכבר בשואה עצמה ובקצב הולך וגדל בשנים שלאחר מכן התייחסו כותבים חרדים לשאלת הגבורה בשואה . 155 לדוגמה שביד , בין חורבן לישועה ; באומל , קול בכיות ; גולדברג , השואה בעיתונות החרדית , עמ ' ; 206 - 155 קפלן קימי , השואה בהיסטוריוגרפיה , עמ ' ; 292 - 249 פרידמן מנחם , החרדים והשואה , עמ ' . 114 - 86 156 פרידמן מנחם , שם , עמ ' ; 96 גולדברג , השואה בעיתונות החרדית , בדק מאות גיליונות של הירחון החרדי בית יעקב שפורסמו בין השנים תשי " ט - תש " ם , והוא מציין ) עמ ' 158 ( שכמעט בכולם יש רשימה העוסקת בשואה . ההיסטוריוגרפיה הציונית קשרה קשר הדוק בין ההולכים כצאן לטבח לבין הציבור החרדי . הרפיסות והעליבות של חיי הגלות , ששיאן בשואה , התגל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה