חלק שלישי הדיון בציונות הדתית על משמעות הגבורה ביהדות בין תש"ג לתשכ"ז