סיכום חלק שני כוח וגבורה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בציונות הדתית

בדיקת מערכי הלימוד בבתי הספר , עיתון בני עקיבא זרעים , מערכי ההדרכה של התנועה וסקירת עיתון הצופה לילדים מעלות תמונה זו : תנועת הנוער בני עקיבא , שייצגה את עולם הערכים של תנועת תורה ועבודה , הציגה השקפת עולם מתונה , מסויגת מכוח ונשמרת מטיפוח מיתוסי גבורה שרווחו בציונות החילונית . לרב נריה , שעמדתו השלילית ביחס לגבורה הפיזית הוצגה בהרחבה , הייתה השפעה רבה בכיוון זה על החינוך התנועתי . בני עקיבא מצאה עצמה בקצה המתון של סולם העמדות בציונות הדתית בשנים שבין תש " ח לתשכ "ז ואנשי הקיבוץ הדתי , שהיו זרם מרכזי בדגם הגאולי - אוניברסלי ותפסו את עמדות ההנהגה בבני עקיבא , הטביעו את חותמם על דרכה החינוכית של התנועה וקבעו את סדר היום הערכי שלה . במערכת החינוך הפורמלי אנו עדים למגוון דעות ועמדות . מטבע הדברים ייצגו מעצבי תכניות הלימודים וכותביהן את העמדות היותר מקובלות בציונות הדתית , ובשל כך באה בהן לידי ביטוי תופעת ה " שניות " בסוגיית הכוח , תופעה שליוותה את הציונות הדתית בשנים תש " ח - תשכ " ז . במערכת החינוך נעשה אמנם מאמץ ניכר להעמדת גבורת הרוח כנעלה שבגבורות , בצד ניסיון לסייג את ההערכה לגבורה ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה