שירים לאורך שנות ה-50

רצף של שירי גאולה , גבורה וכמיהה לחבלי ארץ ישראל התפרסמו בשנים תשי " ב - תשי " ג , כהמשך לשירי תש " ח . יעקב רימון תיאר יונה וגדי על הר ציון , הנושאים עיניהם אל מעבר לחומה , והוא בעקבותיהם : " ואחוש דמעה נגרה מליבי ] ... [ גם גדי יונה ולב יחדיו יבכו על חיל זרים עודו ניצב שם " . שיר געגועים לקבר רחל אף הוא ביטא תפיסה דומה : " לילה לילה רחל עצמה שואלת , אי צעדי גאון צבא ישראל ? מדוע בושש בא למתאבלת , באור תקומה לא פקדה האל " . ואילו הרב אלתר מאיר כתב שיר געגוע לכותל : " והעיר והכותל מעבר לגבול ועיני וליבי אליהם ממול ] ... [ ומנחמות היונים לכותל המיותם , כי שוב נשוב והצער יתם " . 47 שם , עמ ' ; 30 וראו הרכבי , הסכסוך , עמ ' . 20 - 19 48 הצופה לילדים ו , , 31 י " ט באייר תשי " ב ) , ) 14 . 5 . 52 עמ ' . 475 49 שם , ז , , 6 י ' במרחשוון תשי " ג ) , ) 29 . 10 . 52 עמ ' . 81 50 שם , ז , , 42 ג ' במנחם אב תשי " ג ) , ) 15 . 7 . 53 עמ ' . 659 שירי הקרבה וגבורה הופיעו לקראת יום העצמאות . כך כתב יעקב רימון : " בשער אורב אויב וטורף , עמוד כצור הכן ] ... [ היה אביר , גיבור אדיר , בחיל צבא ישראל , ר...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה