חילופי משמרות – האם חל גם שינוי ערכי?

בגיליון ט " ו במרחשוון תשי " א נפרד העיתון מעורכו הראשון משה טביומי . בנימין צביאלי , העורך החדש , כינה את טביומי אחד " המחנכים החשובים בארץ " . האם תשתנה מעתה אווירת העיתון ? במדור פרשת הימים בחנוכה תשי " א כתב צביאלי : גבורת החשמונאי אינה מסתמלת בחרבות ובפגיונות , אלא בנרות קטנים וצנועים , נרות הקודש . שכן החרב מנצחת בשעה שהיא נתונה ביד איש הלוחם על אור האמונה באלוקי עולם , אור חיים קדושים וטהורים , אור האחווה והשלום . דברים ברוח זו לא נכתבו עד כה . אין לומר שהאווירה השתנתה באחת לחלוטין , אך חל שינוי : נימה חדשה הוכנסה לעיתון בידי עורך חדש . בחנוכה שבו והוזכרו הערכים הישנים והמוכרים , גבורת הרוח היהודית והסתייגות מסמלי החרב והפגיון . בגיליון פורים כתב העורך על משלוח מתנות לאביונים ולא על השמדת עמלק . צביאלי לא הפגין התלהבות מרובה מביטויי הגבורה הפיזית – סגנונו וכנראה גם השקפת עולמו היו שונים והאווירה המשתקפת בעיתון הפכה לרגועה ולשקטה יותר . ביום העצמאות כתב צביאלי על ציפייה לגאולה שלמה , על ימים של שלום עולמים , שלטון צדק , יושר ואמונה . הוא ציין במשפט אחד את הנופלים על מזבח המולדת ,...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה