תש"ח-תש"ט – עיתון מגויס למלחמה

בדיקת העיתון תתמקד במדור פרשת הימים , הלא הוא דבר העורך , ובסקירת שירים וסיפורים שנבחרו בידי המערכת . סקירת כתיבת הילדים תתמקד במכתבים , סיפורים ושירים שנדפסו בעיתון . בגיליון ה ' בטבת תש " ח , שלושה שבועות לאחר החלטת עצרת האו "ם על הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל , תיאר העורך את נפילת " שיירת העשרה " . השיירה נקלעה בדרכה מירושלים לגוש עציון לקרב קשה , ועשרה מבני כפר עציון הנצור מצאו את מותם בקרב זה . הקזת הדם אינה מפחידה אותנו , כתב העורך במדור פרשת הימים , " להפך : כל טיפת דם שמרווה את אדמת המולדת מחזקת ומהדקת את הקשר שבינינו ובינה ] ... [ אין מחיר יקר מדי בבנין המולדת " . הכותב הביא דברי הספד של אב על בתו שנפלה בקרב : " לא באתי להספיד . אני בא לעודד ] ... [ מרים בתי החביבה , היא זכתה ליפול כגיבורה על אדמת הקודש ] ... [ אשרינו ההורים שזכינו לכך ! וככה יגדל כל אב את בנו ואת ביתו לשרות העם " . וסיים העורך : " אשריכם ילדי א " י , שאלה הם הוריכם ואלה הם מוריכם " . שבוע לאחר מכן נכתב בעיתון : " הנה הולכים בנינו ואחינו לעמדות ] ... [ דמעה נוצצת בעין האם . חרדה וגאון מפיקים פני האב " . המס...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה